Služby

V naší ordinaci provádíme:

 • běžná ambulantní vyšetření nemocných včetně dispenzarizace nekomplikovaných hypertoniků, diabetiků, endokrinopatií (onemocnění štítné žlázy) či warfarinizovaných nemocných
 • vyhledávání (screening) nádorových onemocnění
 • předoperační vyšetření, vyšetření pro posouzení invalidity, vyšetření před cestou do zahraničí atd.
 • vypsání žádosti do lázní
 • posudkovou činnost (před lázeňským či rekondičním pobytem, ke studiu, k účasti na různých akcích, brigádách, táborech, pro řidičský průkaz, zbrojný průkaz, profesní průkaz, do zaměstnání, vyřizujeme pojistné události, vyjadřujeme se ke zdravotní způsobilosti pro umístění osob do zařízení soc. služeb atd.)
 • některá neinvazivní či miniinvazivní vyšetření
  • bezkontaktní měření tělesné teploty
  • měření krevního tlaku
  • ambulantní monitorování krevního tlaku, ABPM (tzv. "tlakový Holter")
  • vyšetření okultního krvácení do stolice (TOKS)
  • EKG vyšetření
  • biochemické analýzy z žilní krve - CRP, cTnT, NT-proBNP, D dimer
  • kapilární glykémie (z prstu)
  • spirometrie
  • saturace hemoglobinu kyslíkem (pulzní oxymetrie)
  • vyšetření protilátek proti viru SARS-CoV-2 rapid testem (z kapky krve)
 • aplikace očkovacích látek
 • drobné chirurgické či kosmetické výkony (ošetření povrchových ran včetně chronických, odstranění kožních stehů či fibromů)
 • vydávání výpisů ze zdravotní dokumentace
 • konzultační a edukační činnost (pro pacienty, zaměstnavatele či neziskové organizace), týkající se např. první pomoci, životního stylu či prevence civilizačních onemocnění
 • spolupracujeme s lokálními státními i nestátními zdravotnickými zařízeními a díky úzké vazbě na FN Olomouc jsme schopni v některých oblastech zajistit brzkou realizaci nejlepší léčebné péče dostupné v našem kraji

 

Co vás čeká na preventivní prohlídce?

Každý pojištěnec má z veřejného zdravotního pojištění nárok na preventivní prohlídku jednou za dva roky. V rámci ní pojišťovny hradí následující vyšetření:

 • standardní anamnéza a klinické vyšetření včetně antropometrie, krevního tlaku a orientačního vyšetření zrakové ostrosti (vždy)
 • k tomu navíc:
 • EKG (ve 40 letech a pak každé 4 roky)
 • vyšetření CHOL, HDL, LDL, TAG (v 18ti letech a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech věku)
 • vyš. glykemie (v 18ti letech a dále ve 30 letech, pak od 40 let ve 2-letých intervalech)
 • vyšetření kreatininu a výpočet glomerulární filtrace, eGFR (od 50ti let u DM2, HTN nebo KV komplikací ve 4-letých intervalech)
 • orientační vyšetření moči dg. papírkem (vždy)
 • kontrola očkování proti tetanu, TAT (vždy)
 • kontrola kůže - podezřelá znaménka (v rámci onkoskríningu vždy)
 • digitální (prstem) vyšetření per rectum u rizikových pacientů (v rámci onkoskríningu vždy)
 • klinické vyšetření varlat u rizikových mužů (v rámci onkoskríningu vždy)
 • klinické vyšetření prsů spolu s poučením o samovyšetřování u žen od 25 let věku (v rámci onkoskríningu vždy)
 • kontrola nálezu mamografie (příp. zajištění žádanky) u žen od 45 let věku (v rámci onkoskríningu co 2 roky)
 • test okultního krvácení do stolice, TOKS (v rámci onkoskríningu nad 50 let věku každoročně) anebo kolonoskopie (v rámci onkoskríningu nad 50 let věku jednou za 10 let)
 • kontrola počtu "cigaretových balíčkoroků" a preventivní vyšetření plic (v rámci onkoskríningu u kuřáků nad 20 cigg. denně ve věku 55 až 75 let, vždy)

Hlavní menu

Stranka | by Dr. Radut