Platba kreditní kartou

Milí pacienti,

služby nehrazené zdravotními pojišťovnami lze u nás nově platit i platební kartou.

Prosíme o dodržování doby infekčního provozu!!!

Milí pacienti,

v souladu s nařízením MZd ČR (Algoritmus přednemocniční péče, ze dne 13.10.2021, viz odkaz: https://koronavirus.mzcr.cz/pro-zdravotniky/) přijímáme do naší ordinace k vyšetření a léčbě i pacienty s příznaky COVID-19. Pro tento účel byly od 8.11.2021 (až do odvolání) vyhrazeny následující hodiny, tj. "doba infekčního provozu":

 - v pondělí až středu dopoledne vždy mezi 9:15 a 11:15 hod.

 - ve čtvrtek odpoledne mezi 18:00 - 19:00 hod.

 - v pátek dopoledne mezi 9:00 - 10:00 hod.

Po uvedené době bude čekárna vždy dezinfikována ozonem (proto bude např. v čase polední pauzy pro pacienty na 30 minut uzavřena). Ranní a odpolední provoz zůstavá bez úprav a je vyhrazen pro pacienty bez příznaků respirační infekce či nemoci COVID-19 (čili bez zvýšené teploty, rýmy, kašle, dušnosti, bolestí hlavy, svalů či kloubů, bez ztráty chuti či čichu, bez průjmů).

Žádáme vás, aby jste respektovali uvedené nařízení a v daném čase, nejste-li infekční, ordinaci nenavštěvovali. Nemůžeme totiž zaručit, že se na Vás v čekárně nepřenese jakákoliv respirační infekční nemoc (včetně COVID-19), přestože budete v odstupu 2 m od nemocných. Toto platí pro všechny, zejména však pro seniory a rizikové pacienty s obezitou, diabetem, chronickou obstrukční plicní chorobou, onkologickými diagnózami atd.

Pacienty s celkovými příznaky respirační (kapénkové) infekce důrazně žádáme, aby nenavštěvovali ordinaci v jiném čase, než je uvedený jako doba infekčního provozu. V opačném případě nebudou vyšetřeni - mohou využít buď telefonické konzultace s lékařem, anebo nemocniční péči.

Věříme, že toto opatření (platné až do odvolání) pochopíte a přijmete. Je to ve vašem vlastním zájmu. Děkujeme.

Ambulance praktického lékaře pro dospělé

lékaři:

 

MUDr. Norbert Cibiček, Ph.D.

MUDr. Ľubica Víchová (zastupuje dr. Cibička v případě jeho nepřítomnosti)

zdrav. sestra:

Ivana Vavříková

asistentka:

Andrea Gülmez

IČO:

17154251

IČZ / IČP:

92193000

adresa:

Studentská 1431, 753 01 Hranice

telefon:

 

581 602 700 (pevná linka)
737 324 785 (lékař)
601 584 385 (sestra)
723 378 859 (asistentka)

email:
 

sestra.nordinace@gmail.com (asistentka)
info@nordinace.cz (lékař)

datová schránka:

piubqfz

Hlavní menu

Stranka | by Dr. Radut