O nás

MUDr. Norbert Cibiček, Ph.D.

Narodil jsem se na území ČSSR (ve městě Partizánske, nyní SR) v roce 1978. Otec byl lékař (primář odd. patologie), matka pracovala ve zdravotnictví jako ekonomka (resp. ředitelka pobočky VZP), takže jsem od dětství o medicíně celkem často slyšel z různých úhlů pohledu. Již jako malý kluk jsem o prázdninách dost času trávil se svými starými rodiči a poté jako školák jsem pomáhal svým rodičům pečovat o mladšího bratra, což ve mne zanechalo vztah k dětem i seniorům.

Na ZŠ mne bavil sport, výtvarná výchova a všechny přírodovědné předměty včetně zdravovědy. Rád jsem obvazoval rány a maloval kosti či svaly... Střední školu jsem absolvoval se zaměřením na jazyky (Bilingvální anglicko-slovenské gymnázium), maturoval jsem kromě jiného z fyziky, chemie a biologie, proto pro mne nebylo těžké dále pokračovat na LF. Zvolil jsem si školu v Hradci Králové, kde jsem se seznámil i se svojí stávající manželkou Ľubicí (nyní lékařkou pracující na III. IK FN v Olomouci). Společně jsme se angažovali ve spolku studentů medicíny, v akademickém senátu fakulty a v dalších mimoškolních aktivitách a absolvovali jsme několik zahraničních studijních pobytů v různých evropských zemích. Na VŠ jsme se s Ľubicí nechali pokřtít a posléze jsme se vzali.

V průběhu postgraduálního studia v Hradci Králové (získal jsem Ph.D. v oboru lékařská chemie a biochemie) se nám narodili dvě děti. Moje další cesta směřovala za rodinou manželky do Hranic, kde jsem v nemocnici krátce pracoval jako internista a klinický biochemik. Po atestaci z klinické biochemie jsem 10 let učil a vědecky pracoval na LF UP v Olomouci a pak dále působil na Klinice tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace FN Olomouc resp. jako klinický biochemik na MOÚ v Brně. Přihlásil jsem se do vzdělávacího programu k získání atestace z tělovýchovného lékařství a stal jsem se také aktivním členem Sokolské obce. Po atestaci ze všeobecného praktického lékařství jsem převzal ordinaci po paní dr. Víchové (tj. mé tchýni).

T.č. (kromě práce ve své ordinaci) sloužím jako lékař pohotovostních nočních služeb LPS na Odd. urgentního příjmu FN Olomouc, učím lékařskou (teoretickou) a klinickou biochemii na LF OU v Ostravě (jako odborný asistent) a působím i jako konzultant pro klinicko-biochemické laboratoře ve Zlíně.

Moje publikační činnost se dříve zaměřovala na intenzívní monitorování pomocí senzorů na bázi mikrodialýzy, publikoval jsem i práce týkající se potravinových doplňků. V poslední době jsem se věnoval vyšetřování pohybové aktivity, tělesné zdatnosti a markerů kardiovaskulárního rizika u obézních diabetiků. Můj citační index obsahuje přes dvě desítky původních vědeckých prací citovaných v asi 200 publikacích. Jako editor či spoluautor jsem se podílel na sepsání několika knih či VŠ skript, z nichž jedna byla oceněna odbornou společností. Přednesl jsem řadu přednášek a prezentací na nejrůznějších domácích či zahraničních odborných sympoziích, z nichž jsem dvě zorganizoval. Podílel jsem se také na řešení několika grantových projektů a vedení studentů SVOČ.

Přes svůj původně vědecký profil mne práce všeobecného praktického lékaře velmi baví. Nikdy se nenudím. Rád se seznamuji s novými lidmi, z nichž někteří mají i velmi pohnuté osudy... Ani role "psychologa" mi není cizí. Každý den přináší nové poznatky a zkušenosti. V ordinaci se snažím zavádět moderní diagnostické metody, uspokojuje mne i možnost provádění drobných chirurgických zákroků či ošetřování ran. Věřím, že mé (zpočátku spíše teoretické) zaměření nemusí být pro pacienty na škodu. Možná právě naopak - někteří mohou ocenit, když se dozví, jakým způsobem se lze přirozeně alkalizovat či jakým mechanismem lze dospět k hypoglykémii po požití alkoholu :-)

Těší mne každý, byť i drobný úspěch. Jsem vděčný za spokojený úsměv svých pacientů. Všem chci sloužit nejlépe, jak je to jen možné, a to bez ohledu na charakter onemocnění, pohlaví, věk, barvu pleti, věrovyznání, sexuální či politickou orientaci, vzdělání, příjem, či společenské postavení. Nenávidím egoismus, korupci a pokrytectví. Proto pacientům, kteří by chtěli mé péče zneužívat, doporučím hledat si jiné zdravotnické zařízení. Ke každému (nejenom trpícímu) člověku přistupuji s touhou pomoct, respektuji názory druhých, netlačím, ale doporučuji, diagnostiku a léčbu zakládám na vzájemné spolupráci, přičemž ctím prezumpci neviny.

Při všem, o co v životě i ve své ordinaci usiluji, jsem si plně vědom toho, že výsledek není (pouze) v mých rukou...

Co se týče víry, jako praktikující křesťan (CASD) ji považuji za nezbytný předpoklad své efektivní služby, protože bez ní bych asi těžko hledal smysl své práce (tj. záchrany tzv. "evolučně nevýhodných" jedinců) a také jiné než čistě materialistické vnímání života, zdraví a nemoci, což považuji za dobový přežitek totalitních režimů. Zdraví či nemoc vnímám jako správnou či narušenou souhru tělesných, duševních i duchovních funkcí (tj. nejenom neporušenou anatomii a fyziologii, ale i myšlení, vnímání a také správně nastavený hodnotový systém) včetně všech sociálních vazeb. Svoji víru nikomu nevnucuji. Je-li však k tomu prostor a zájem, snažím se přistupovat k nemocnému komplexně.

Hlavní menu

Stranka | by Dr. Radut